Wentylacja

rekuperacja
Centrala wentylacyjna to istotny element systemu wentylacyjnego. W dużych obiektach konieczny jest montaż central wentylacyjnych o znacznych rozmiarach gabarytem przypominających ciężarówki. W takich miejscach centrale są umieszczane na dachu. W przypadku domów, budynków mieszkalnych centrale mają wymiary niewiele mniejsze od szafy. Mimo tak rozbieżnych rozmiarów, elementy umieszczone w centrali wentylacyjnej mają taką samą budowę i zasadę działania.